بیوگرافی

بیوگرافی

کارشناس ارشد کامپیوتر نرم افزار / متخصص تعمیرات سخت افزار و ماشینهای اداری

اطلاعات عمومی

نام

سعادت

نام خانوادگی

حاتمی

نام کاربری

HATAMi